Når dit entreprenørarbejde skal udføres ordentligt, til tiden og til den aftalte pris. Vi er den jordnære entreprenør, der udfører alt anlægs- og betonarbejde for dig.

Fremdrift i arbejdet

Skal du have jord-, kloak-, beton-, og belægningsarbejde udført ordentligt, til tiden og til en skarp pris, så er Brdr. K. Hansen det sikre valg. Vores kunders fremdrift afhænger af, at vi leverer den rette kvalitet til tiden. 

Vores erfarne projektledere går altid i dialog med jer om at finde den rigtige løsning. Vi er ikke bange for at sige, at vi kan matche prisen på enhver løsning af samme kvalitet.

Vi løser både store anlægsentrepriser og mindre enkeltopgaver. Med en alsidig maskinpark holder vi også både vores egne og vores kunders entrepriser godt kørende.

Nyheder og referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.