A.C. Meyers Vænget

Byggeri på A. C. Meyers Vænge i København, hvor der er etableret såvel beboelse som erhverv, ligger på en grund, hvor der tidligere havde været en gammel dok.

Det betød, at bunden, som i sin tid udgjorde bunden af dokken, bestod af  store betonplader. Det var derfor nødvendigt, i forbindelse med udarbejdelse af fundamenter, at  lave en stoppæl, så man ikke kom til at slå igennem betonpladerne.

Jorden under A. C. Meyers Vænge krævede, at man etablerede miljødræn samt ventilationssystemer under husene, så forurenet luft kan trækkes væk. Derudover blev der lagt en miljømembran under betonfundamenterne, der sikrer, at giftige gasarter ikke kan trænge op gennem gulvene.

Som en del af det byggede miljø har man benyttet naturligt forekommende vand, til at skabe stemning og samtidig lede overskydende overfladevand væk uden at belaste kloaksystemet. Overfladevandet løber således gennem grøfter med særlige blomster, der er gode til at opsuge vand og ender i  havnen i den anden ende af Sydhavnen.

 

BYGHERRE

Enemærke & Petersen

ENTREPRISESUM

DKK: 39.250.000

UDFØRELSE

August 2017 – marts 2021

OPGAVER

  • Jord
  • Kloak
  • Beton
  • Fundamenter
  • Skybrudssikring
  • Gartner- belægning