Afledning af regnvand

Flere skybrud og mere ekstrem vejr betyder, at både boligforeninger, kommuner og private har øget behov for at aflede regnvandet uden om kloakken – også kaldet lokal afledning af regnvand eller blot LAR. Med vores ekspertise inden for jordarbejde, kloakarbejde, belægning og gartnerarbejde kan vi hjælpe jer med både at planlægge og anlægge den helt rigtige løsning, så I undgår oversvømmelser på jeres grund.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Afledning af regnvand kan udføres på mange måder. Vi tilpasser løsningen til dig, om du er grundejer eller en boligforening midt i København. Det vigtige er, at løsningen passer til jordforholdene og omgivelserne, så I sikrer jer, at regnvandet ikke oversvømmer kældre, løber ind til naboejendommen, eller samler sig i store vandpytter de forkerte steder. 

Vi har erfaring og ekspertise i jordforhold, kloaksystemer. Her i at etablere løsninger med belægning og beplantning. Den ekspertise sikrer jer en løsning, der både er fagligt korrekt og flot at kigge på.

kompetencer

Løsninger til lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand, LAR, kan løses på flere måder. Vi finder den, der er mest egnet i forhold til jeres beliggenhed, jordbundsforhold og eksisterende kloakløsning. 

Løsningerne kan blandt andet være faskiner, regnbede, regnvandsbassin eller gennemtrængelig belægning. 

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

FASKINER

REGNBEDE

REGNVANDSBASSINER

GENNEMTRÆNGELIG BELÆGNING

Afledning af regnvand for boligforeninger, private og kommuner

Vi udfører en del projekter med lokal afledning af regnvand (LAR) for boligforeninger. Selv i store byer finder vi løsninger, hvor regnvandet ledes sikkert væk, så I undgår oversvømmede kældre – og ofte får flotte bede, der udnytter regnvandet.

For kommuner anlægger vi typisk større regnvandsbassiner og overløbsbassiner, lige som vi finder løsninger på lokal afledning af regnvand til skoler og institutioner.

Vi giver også tilbud på afledning af regnvand til private husstande.

Referencer

Sandkasse med orange fly

Flyvestation Værløse – Filmhusene

Opførelse af et nyt boligområde med 39 rækkehuse med tre åbne gårdspladser, et fællesområde formet som et bakkelandskab, søer, grøfter, legepladser og veje.

Tornskadesletten

Projektets formål var at gøre Glumsø Sø egnet som badesø. For at det kunne lykkes, var det nødvendigt , at reducere overløb og tilledning af næringsstoffer fra byens kloaksystem til søen.

Teglholmen

Teglholmen er en del af de attraktive vandkvarterer i Københavns Havn. Her udførte vi in situ-betonarbejdet på opførelsen af to boligkarreer, L og M for V8 Construction. Arbejdet omhandler al betonarbejde til stueplan, herunder in situ støbning af vægge ved vandtrappe, fundamenter og selvbærende terrændæk.

Byggemodning Strøby Egede

Byggemodning af 70 byggegrunde og 35 klyngehuse i Strøby Egede, som ligger i gåafstand til Køge Strand. Området byder på en fantastisk natur med frodige enge og det spændende område omkring Vallø Slot. I forbindelse med projektet etablerer vi to oversvømmelsesområder, som kommer i brug ved meget kraftige regnskyl.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.