Betonrenovering

Korrekt udført beton har meget lang levetid. Men vind, vejr og vand tærer på betonen, og ofte er det nødvendigt med afrensning, reparation og overfladebehandling for at forlænge levetiden og sikre det æstetiske udtryk. Vi løser alle former for betonrenovering.

Betonrenovering, der går i dybden

At dække over noget duer ikke, når det gælder renovering af beton. Selvom skaderne måske virker kosmetiske, undersøger vi altid betonen i dybden, inden vi foreslår en løsning. 

Vi vurderer skadernes årsag og omfang, så vi kan foreslå en løsning, der minimerer risikoen for, at betonen får de samme skader igen i fremtiden.

kompetencer
Vi løser alle typer betonrenovering

Når betonen slår revner eller forfalder, skal den renoveres, inden skaderne bliver uoprettelige. Både vores projektledere på kontoret og vores betonfolk på byggepladserne har erfaring med beton i hele dens cyklus. Derfor kan de finde den optimale løsning til jeres renoveringsprojekt, uanset hvilken type byggeri der er tale om.

Vi udfører blandt andet betonrenovering på skoler, kontorejendomme, boligblokke, parkeringsanlæg, kældre og støttemure.

Betonrenovering for entreprenører, kommuner, virksomheder og boligforeninger

Renovering af beton foregår ofte i byggerier, hvor der bor eller arbejder mennesker. Derfor er det vigtigt med en optimal tidsplan og effektiv projektledelse, der sikrer færrest mulige gener for bygningens brugere. 

Vores projektledere leverer betonrenovering, I kan regne med

Referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Fasanrækkerne

Fasanrækkerne

Projektet omfatter opførelse af 105 boliger samt p- kælder, som fordeler sig med 38 byhuse, og 67 lejligheder fordelt på 2 bygninger.

Ringertoften skole

Ringertoften Skole

Tilbygning på 1.100 m2 med 60 m2 tilhørende kælder til den integrerede institution Ringertoften i Københavns Kommune. Brdr. K. Hansen stod for udgravning, kloak og In-situ støbning og belægning på 2.520 m2 på institutionens legeplads.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.