Børnehuset Else

Dør 3.2, Else Alfeltsvej 63
Opførelse af børnehuset Else i Ørestaden – kunst og musik i børnehøjde.

Nybygning af daginstitution i Ørestaden. Et børnehus med en tydelig kunst- og musikprofil, som er med til at udvikle viden om kunst og musik i børnehøjde.

Byggeriet omfattede 1.840 m2 etageareal og er funderet på borede betonpæle med selvbærende fundamentbjælker og terrændæk. Terrændæk blev udført som et slapt armeret pladsstøbt betondæk, der virker selvbærende.

Etagedæk blev udført som filigrandæk, og elevatorgruber er in-situ støbte og vandtætte.

Vi stod også for jord-, kloak- og ledningsdelen.

BYGHERRE

TRUST, Københavns Kommune

ENTREPRISESUM

DKK: 3.600.000

UDFØRELSE

2019

OPGAVER

  • Jord-, kloak- og ledningsarbejde
  • Betonfundament
  • Terrændæk
  • Elevatorgruber