Fakturakrav

KRAV TIL FAKTURA

For at fakturaen kan registreres og bogføres er det vigtigt, at følgende oplysninger er korrekt anført på fakturaen:

  • BKH’s 4- til 5-cifrede sagsnummer skal altid være påført faktura, hvis fakturaen er sagsrelateret.
  • Navn eller initialer samt telefonnummer på den person, der har købt varen, skal altid være påført
  • Leveringsadresse skal altid være påført fakturaen.

Hvis ovenstående ikke er udfyldt korrekt, vil faktura ikke kunne registreres, og der bliver returneret en e-mail, hvor der henvises til de fejlagtige oplysninger, og hvad der skal rettes for at faktura kan registreres.

Faktura skal sendes til

Faktura og kreditnota – skal fremsendes elektronisk til kreditorbkh@bkh.dk

Bilag, kontoudtog og rykkere skal fremsendes elektronisk til okonomi@bkh.dk

BETALINGER – LEVERANDØRFAKTURA

Betalingsdatoen vil blive beregnet ud fra den dato, hvor den korrekte faktura er modtaget.

 Betaling sker løbende måned + 30 dage efter BKHs godkendelse af leverance, samt elektronisk modtagelse af korrekt udfyldt faktura.

Fakturaer dateret i den foregående måned skal være BKH i hænde inden 3 arbejdsdage i den efterfølgende måned.

Fakturaer modtaget herefter betragtes som modtaget den 1. i den efterfølgende måned, og forfaldsdato beregnes herfra.

Såfremt faktura er fejlbehæftet eller faktura ikke er i overensstemmelse med ovenstående skal BKH underrette Leverandøren herom.

Betalingsdato vil blive beregnet fra korrekt fakturas modtagelse. Betalinger foretages én gang ugentligt.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Brdr. K. Hansen A/S

Agenavej 13
DK-2670 Greve
Danmark

CVR-nr. 33 77 98 87

Telefon: +45 5650 6500
Email: bkh@bkh.dk
Website: www.bkh.dk