Flyvestation Værløse – Filmhusene

På den tidligere militærflyveplads i Vanløse skulle Bonava opføre et nyt boligområde. Som en del af projektet har Brdr. K. Hansen stået for blandt andet byggemodning, lokal afledning af regnvand og udendørsarealer som beplantning, stier, veje og legepladser.

I dag står området færdigt med 39 rækkehuse med tre åbne gårdspladser, et fællesområde formet som et bakkelandskab, søer, grøfter, legepladser og veje.

Projektet, som er designet af Juul Frost Arkitekter vandt en Landezine International Landscape Award 2020 for en anderledes tilgang til udnyttelse af boliglandskabet. For eksempel er områdets historie bragt ned i børnehøjde med den specialtegnede flylegeplads.

BYGHERRE

Bonava Danmark A/S

ENTREPRISESUM

DKK: 12.700.000

UDFØRELSE

August 2017 – februar 2019

OPGAVER

  • Byggemodning og LAR
  • Regnvandsbassiner
  • Beplantning, grøfter og overgange
  • Ankomststier belægning, parkeringspladser, veje og legepladser