Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Brdr. K Hansen (herefter benævnt BKH) prioriterer datasikkerhed højt. Vi støtter derfor op om beskyttelsen af forbrugernes privatliv på internettet, principper for offentliggørelse af information og retfærdig praksis omkring information. Dit privatliv på internettet er en prioritet. BKH respekterer dine personlige valg. Hvis du deler personlige oplysninger med BKH, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med denne politik.

BKH opfordrer dig til at læse denne Privatlivspolitik og tilsvarende politikker for alle de websteder, du besøger. Nedenfor er en oversigt over BKH’s online Privatlivspolitik, herunder typer og anvendelser af personlige oplysninger, som afgives til BKH. Denne Privatlivspolitik forklarer, hvordan BKH behandler dine personlige oplysninger, og hvad dine rettigheder er i forbindelse med BKH’s indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Er du medarbejder i BKH beskrives vores håndtering af dine personoplysninger i dokumentet ”Datapolitik for medarbejdere”, der ligger på vores intranet.

Dataansvarlig

Henvisninger i denne fortrolighedspolitik til “Brdr. K. Hansen”, “vi”, “os” eller “vores” betyder Brdr. K. Hansen A/S (en virksomhed registreret i Danmark). Vi kontroller de måder, hvorpå dine personoplysninger indsamles, og de formål, som BKH bruger dine personoplysninger til, og vi er “dataansvarlig” i henhold til gældende europæisk databeskyttelseslovgivning (GDPR). Selskabet, der er ansvarligt for behandlingen af dine personlige oplysninger (formelt kaldet den dataansvarlige) er:

Brdr. K. Hansen A/S

Agenavej 13
DK-2670 Greve
Danmark

CVR-nr. 33 77 98 87

Telefon: +45 5650 6500
Email: bkh@bkh.dk
Website: www.bkh.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med databeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte os via e-mail på bkh@bkh.dk eller på telefon: +45 5650 6500

Personoplysninger, som vi indsamler om dig

Som udgangspunkt indsamler vi aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. De oplysninger vi indsamler er i kategorien almindelige personoplysninger.

De personoplysninger vi indsamler kan f.eks. omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger, oplysninger om køb, oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder og apps, eller hvordan du interagerer med os. Vi indsamler personoplysninger fra dig, for eksempel når du bruger vores websteder, apps eller tjenester, eller hvis du kontakter os. Vi indsamler personoplysninger om dig for at identificere dig, enten direkte eller i kombination med andre oplysninger, vi besidder.

Vi indsamler og behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Kontaktoplysninger
  Vi indsamler almindelige oplysninger om dig som kunde og leverandør for at kunne opfylde bogføringslovens og sende dig en faktura eller betale en regning. Vi har vi brug for dit navn, din adresse og dit land for f.eks. at kunne sende dig en faktura eller betale en regning. Vi har også brug for din e-mailadresse for at sende information og opdateringer til dig. Vi indsamler også dit telefonnummer for at kunne kontakte dig. Der kan også være andre grunde til, at vi har brug for at kontakte dig, for eksempel når du har brug for support, eller hvis du er kontaktperson for en forretningspartner. Oplysningerne kommer fra dig selv.
 2. Den kommunikation, du udveksler med os
  Når du kontakter os, eller når vi svarer dig på forespørgsler af enhver type, indsamler vi e-mails, breve, opkald, meddelelser eller chats.
 3. Brug af datacookies
  I lighed med mange andre bruger BKH cookies. Cookies gør det muligt for os at give en bedre brugeroplevelse. Derfor afhænger funktioner på BKH’s websteder af, at der anvendes og lagres cookies. Du kan se vores cookiepolitik på vores websted.
 4. IP-rapportering
  BKH bruger din IP-adresse (Internet Protocol) til at overvåge trafik på webstederne og som hjælp til at diagnosticere problemer med vores server. Vi anvender ikke IP-adresser til at identificere brugere personligt. BKH anvender en logfil med IP-adresser til at bestemme, hvilke områder, der besøges på vores websted, baseret på trafikmængden og akkumulerede geografiske data. Disse oplysninger bruges til bedre at planlægge fremtidigt indhold og design på webstederne baseret på brugernes interesser.
 5. Apps
  Vi henviser dig til vores fortrolighedspolitik for applikationer, som findes på vores websteder, og de enkelte apps.
 6. Fravalg og framelding
  Vi giver brugerne mulighed for at fravælge at modtage yderligere kommunikation fra BKH, når de modtager distributioner via e-mail. I slutningen af hver enkelt e-mailmeddelelse indgår der instruktioner om, hvordan du kan afmelde abonnementet og blive fjernet fra adresselisten. BKH giver brugerne mulighed for til enhver tid at kontakte BKH for at fjerne deres oplysninger fra vores database eller for at stoppe modtagelsen af fremtidige elektroniske distributioner.
 7. Personfølsomme data
  Vi indsamler ikke personfølsomme data, således som dette defineres i EU GDPR.

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles enten direkte fra dig, for eksempel i forbindelse med kontaktregistrering, medarbejderansøgninger eller andre processer, hvor du tillader BKH at indsamle, behandle og gemme dine oplysninger. Personlige data kan også indsamles fra tredjeparter, herunder LinkedIn og Facebook. Endelig kan data indsamles uden din viden, for eksempel enhedsspecifikke oplysninger (dine mobilenheders unikke enheds-ID eller din bærbares ID, typen af enhed du bruger, din enheds IP-adresse, Bluetooth-navn, Bluetooth MAC-adresse og dit operativsystem). Formålet med at indsamle denne sidste kategori er at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, når du besøger vores websteder.

BKH indsamler ikke med overlæg personoplysninger fra personer under 16 år. Hvis BKH får viden om, at virksomheden har indhentet personoplysninger vedrørende et barn under 16 år, slettes oplysningerne fra databasen.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

BKH begrænser sin indsamling, lagring og behandling af personoplysninger til situationer, hvor der foreligger et specifikt formål. Med henvisning til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har vi opstillet de mest relevante formål og retsgrundlaget sammen med nogle af de aktiviteter, der er forbundet med disse formål: Vi behandler dine personoplysninger ud fra følgende retsgrundlag:

EU GDPR artikel 6.1.a (Samtykke) anvendes, når du aktiverer tilvalgsfunktionen i vores apps, abonnerer på vores e-mails, giver os feedback m.m. Her giver du os dit samtykke til at indhente og behandle relevante personoplysninger og/eller at sende dig e-mails.

EU GDPR artikel 6.1.b (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med BKH, som du er part i) anvendes, når det er nødvendigt for BKH at have dine personoplysninger for at sende dig produkter (f.eks. bestilling på bkh.dk), hjælpe dig fra vores service- og supportfunktion m.m.

EU-GDPR artikel 6.1.c (Behandling er nødvendig for BKH for at overholde en retlig forpligtelse). Den juridiske forpligtelse kan vedrøre skat, afgifter og told, men der kan også være andre grunde til, at BKH er forpligtet til at levere personoplysninger til myndighederne.

EU GDPR artikel 6.1.f (Behandling er nødvendig for, at BKH kan forfølge en legitim interesse) anvendes, når vi indsamler oplysninger (ovenfor kaldet “enhedsoplysninger”, “app-nummer” og “logoplysninger”) om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem. Dette gør det herefter muligt for BKH at finde behov for forbedring af eksisterende apps og udvikling af nye applikationer. Vi indsamler disse data for at levere, vedligeholde, beskytte og forbedre tjenesterne. Med henvisning til det tidligere nævnte, kan der her være tale om oplysninger om de funktioner, der anvendes, hvor ofte de anvendes, og hvilken sammenhæng de anvendes i.bkh

Modtagere af personoplysninger

BKH vil generelt begrænse delingen af dine personoplysninger og altid kun dele i det nødvendige omfang. BKH vil under ingen omstændigheder sælge dine personlige oplysninger. Deling af dine oplysninger finder udelukkende sted på grundlag af et behov for kun at kende oplysningerne og kun til at opfylde de ovennævnte formål. Vi kan dog dele dine personlige oplysninger med leverandører, samarbejdspartnere og leverandører, som vi samarbejder med som støtte for vores forretning (det vil sige serviceudbydere, teknisk support, forsyningstjenester og finansielle institutioner), andre samarbejdspartnere (f.eks. internetudbydere), koncernselskaber og/eller offentlige myndigheder.

Visse forretningspartnere og leverandører behandler personlige oplysninger på vegne af BKH og må kun behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med instruktionerne fra BKH samt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og andre relevante fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Disse tredjeparter må ikke behandle dine personoplysninger til eget brug. I det omfang BKH afgiver eller overfører dine personlige oplysninger til disse tredjeparter, som måtte anvende dine personoplysninger til eget formål, vil en sådan afgivelse eller overførsel kun finde sted, hvis den er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med forudgående samtykke fra dig.

Opbevaringspolitik

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål og for at overholde minimumsopbevaringsperioder i henhold til gældende lovgivning. Generelt betyder det, at vi opbevarer data i et minimalt tidsrum, og at dataene vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til.

Tilbagetrækning af samtykke

Vi oplyser dig hermed om, at når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk dog, at dette ikke påvirker BKH’s behandling af dine personoplysninger forud for det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Vi opfordrer dig til at fravælge eller foretage afmelding, når samtykket trækkes tilbage, men du kan også trække dit samtykke tilbage ved at skrive direkte til vores databeskyttelsesrådgiver, se ovenfor.

 • Dine rettigheder 
  BKH ønsker at oplyse dig som registreret person om, at BKH har taget alle nødvendige og passende tiltag til at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at der kan være flere betingelser eller begrænsninger for disse rettigheder end angivet nedenfor.
 • Ret til adgang 
  Du har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi har behandlet om dig, og yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen.
 • Ret til rettelse
  Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger, som vi har lagret om dig, rettet. Dette omfatter supplering af ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (ret til at blive glemt)
  Under visse omstændigheder har du ret til sletning, hvilket betyder, at vi efter din anmodning sletter gemte personoplysninger om dig, inden vores normale opbevaringsperiode udløber.
 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger vedrørende dig. Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af personoplysninger vedrørende dig.
 • Ret til dataportabilitet:
  Under visse omstændigheder har du ret til at modtage personoplysningerne om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt retten til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan tage skridt til at udøve dine rettigheder ved at skrive til bkh@bkh.dk. Bemærk, at der kan være flere betingelser for eller begrænsninger af disse rettigheder end angivet ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Sikkerhedsforanstaltninger

BKH føler en stærk forpligtelse til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, uautoriserede ændringer, offentliggørelse og ødelæggelse af oplysninger, som er i vores besiddelse. Det indebærer, at vi krypterer datakommunikationen med SSL, når du registrerer din enhed. Vi gennemgår vores praksis for indsamling, lagring og behandling af information, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemerne, og vi begrænser adgang til personlige oplysninger til de af BKH’s medarbejdere, underleverandører og agenter, der har brug for at kende disse oplysninger for at behandle dem for os. De er underlagt strenge, kontraktlige fortrolighedsforpligtelser, og de kan modtage sanktioner eller opsigelse, hvis de ikke opfylder disse forpligtelser.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over BKH’s behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os (kontaktoplysninger ovenfor, afsnit 2). Bemærk venligst, at du også har ret til at kontakte Datatilsynet i tilfælde af klager, som vi ikke er i stand til at løse.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5; 1300 København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00; E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Brdr. K. Hansen A/S

Agenavej 13
DK-2670 Greve
Danmark

CVR-nr. 33 77 98 87

Telefon: +45 5650 6500
Email: bkh@bkh.dk
Website: www.bkh.dk

Version 2023-05-09