Green Hills

Nybygning af 350 boliger i Solrød. En bebyggelse med plads til familier bestående af flere generationer, og hvor man i princippet kan bo hele livet. 

Ejendommen – et unikt fyrtårnsprojekt, er ud over at være et æstetisk vartegn for kommunen også er et bæredygtigt foregangsprojekt, som rummer boligmuligheder for mennesker i alle aldre.

Brdr. K. Hansen, stod for jord, kloak og beton arbejdet samt  for etablering af vejareal.

BYGHERRE

Balder Danmark A/S

ENTREPRISESUM

DKK: 30.300.000

UDFØRELSE

Sept. 2020 – marts 2021

OPGAVER

  • Jord
  • Kloak
  • Beton
  • Etablering af vejareal.