Jordarbejde

Håndtering af jord i forbindelse med alle typer af bygge- og anlægsarbejder. Ordentligt udført jordarbejde er første forudsætning for at overholde tidsplanen. Vi udfører alle former for jordarbejde og jordflytning, fra udgravninger til forsyningsledninger over byggemodning og byggegruber til miljøoprensning af forurenet jord.

Jord er ikke bare jord

Jord skal behandles efter sammensætning, årstid og terræn. Derfor skal du bruge en erfaren anlægsentreprenør, hvis du skal være sikker på, at din opgave bliver løst rigtigt første gang. Både føreren af gravemaskinen og projektlederen, der planlægger og kontrollerer jordarbejdets gang, har forståelsen af jord og jordsammensætning helt inde på rygraden. Det er din sikkerhed for, at arbejdet bliver planlagt ordentligt, og at der bliver brugt de rigtige maskiner til flytning eller rensning af jorden.

kompetencer
Vi løser alle typer jordarbejde

Uanset om du skal opføre et stort byggeprojekt eller have gravet ud til nye forsyningsledninger, er vi med dig hele vejen.

Vi graver ud til byggemodning, fjerner jord til byggegrunde, veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer, kloakker og forsyningsledninger.

Overskudsjorden kører vi naturligvis også væk eller genindbygger, da det er vigtigt for os at udnytte ressourcerne på en grøn og bæredygtig måde.

Er der tale om forurenet jord, har vi alle tilladelser og kompetencer til at tage os af miljøoprensning.

FORSYNINGSLEDNINGER

VEJARBEJDE OG VEJANLÆG

OPRETNING AF SØER

BYGGEMODNING

JORDFLYTNING

BYGGEGRUBER

BOLDBANER

MILJØOPRENSNING

PARKANLÆG

KYSTSIKRING

Jordarbejde for entreprenører og kommuner

Vi deltager ofte som underentreprenør på store byggeprojekter. Vi graver ud til byggegruber, flytter jord, støber fundamenter og står også gerne for den færdige belægning, hvor vi bruger vores kompetencer til LAR løsninger. 

For kommuner udfører vi jordarbejde i forbindelse med parker, etablering af boldbaner, vejarbejde, kloakering og forsyning.

Referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.