Jordarbejde

Håndtering af jord i forbindelse med alle typer af bygge- og anlægsarbejder. Ordentligt udført jordarbejde er første forudsætning for at overholde tidsplanen. Vi udfører alle former for jordarbejde og jordflytning, fra udgravninger til forsyningsledninger over byggemodning og byggegruber til miljøoprensning af forurenet jord.

Jord er ikke bare jord

Jord skal behandles efter sammensætning, årstid og terræn. Derfor skal du bruge en erfaren anlægsentreprenør, hvis du skal være sikker på, at din opgave bliver løst rigtigt første gang. Både føreren af gravemaskinen og projektlederen, der planlægger og kontrollerer jordarbejdets gang, har forståelsen af jord og jordsammensætning helt inde på rygraden. Det er din sikkerhed for, at arbejdet bliver planlagt ordentligt, og at der bliver brugt de rigtige maskiner til flytning eller rensning af jorden.

kompetencer
Vi løser alle typer jordarbejde

Uanset om du skal opføre et stort byggeprojekt eller have gravet ud til nye forsyningsledninger, er vi med dig hele vejen.

Vi graver ud til byggemodning, fjerner jord til byggegrunde, veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer, kloakker og forsyningsledninger.

Overskudsjorden kører vi naturligvis også væk eller genindbygger, da det er vigtigt for os at udnytte ressourcerne på en grøn og bæredygtig måde.

Er der tale om forurenet jord, har vi alle tilladelser og kompetencer til at tage os af miljøoprensning.

FORSYNINGSLEDNINGER

VEJARBEJDE OG VEJANLÆG

OPRETNING AF SØER

BYGGEMODNING

JORDFLYTNING

BYGGEGRUBER

BOLDBANER

MILJØOPRENSNING

PARKANLÆG

KYSTSIKRING

Jordarbejde for entreprenører og kommuner

Vi deltager ofte som underentreprenør på store byggeprojekter. Vi graver ud til byggegruber, flytter jord, støber fundamenter og står også gerne for den færdige belægning, hvor vi bruger vores kompetencer til LAR løsninger. 

For kommuner udfører vi jordarbejde i forbindelse med parker, etablering af boldbaner, vejarbejde, kloakering og forsyning.

Referencer

A.C. Meyers Vænget

A.C. Meyers Vænget Byggeri på A. C. Meyers Vænge i København, hvor der er etableret såvel beboelse som erhverv, ligger på en grund, hvor der

Oehlenschlægersgades skole

Oehlenschlægersgades skole Renovering og nybygning med stort fokus på sikkerheden for børn og voksne. Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helheds-renovering og udbygning, med stort

Flyvestation Værløse – Filmhusene

På den tidligere militærflyveplads i Vanløse skulle Bonava opføre et nyt boligområde. Som en del af projektet har Brdr. K. Hansen stået for blandt andet byggemodning, lokal afledning af regnvand og udendørsarealer som beplantning, stier, veje og legepladser.

Tornskadesletten

Projektets formål var at gøre Glumsø Sø egnet som badesø. For at det kunne lykkes, var det nødvendigt , at reducere overløb og tilledning af næringsstoffer fra byens kloaksystem til søen.

Teglholmen

Teglholmen er en del af de attraktive vandkvarterer i Københavns Havn. Her udførte vi in situ-betonarbejdet på opførelsen af to boligkarreer, L og M for V8 Construction. Arbejdet omhandler al betonarbejde til stueplan, herunder in situ støbning af vægge ved vandtrappe, fundamenter og selvbærende terrændæk.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.

Denne side bruger cookies. 
Ved at fortsætte med at browse, accepterer du brugen af cookies.
Læs vores cookiepoltik.