Karise Stitunnel - etablering af skolevej

I den sydlige del af Karise krydser Østbanen skolevejen for beboerne i området ved Bredgade/Skolegade og Banevej.

For at forbedre adgangen til såvel skole såvel som idrætsfaciliteterne ved hallen og skolen, blev der etableret en stitunnel under jernbanen.

I forbindelse med projektet stod Brdr. K. Hansen for generel jordarbejde, afvanding, asfalt og jordarbejde i forbindelse med spor.

 

BYGHERRE

JORTON A/S

ENTREPRISESUM

DKK: 2.419.000

UDFØRELSE

Februar – juli 2021

OPGAVER

  • Udgravning til tunnel
  • Tilfyldning omkring tunnel
  • Indbygning af skærver, retablering og af sporkasse og sætning af kabelkasser.