Brdr. K. Hansen – medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Brdr. K. Hansen er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, det tidligere Green Building Council Denmark, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Vi har derfor også valgt at uddanne en DGNB-konsulent, der vejleder og hjælper med bæredygtighed på vores pladser

Brdr. K. Hansen tror på, at handlingsorienteret bæredygtighed er fremtiden

Brdr. K. Hansen tror på, at handlingsorienteret bæredygtighed er fremtiden.

Derfor støtter vi Rådet for Bæredygtigt Byggeri og brugen af deres DGNB-system, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed, og som bidrager med hele 14 ud at de 17 verdensmål.

I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis.

I praksis betyder det f.eks., at vi benytter certificeret træ og produkter som overholder vores kunders krav, i forhold til deres DGNB- certificering, og spare gerne med kunderne om at anvende produkter der er mindst miljøskadelige.

kompetencer
SELV DE SMÅ TING TÆLLER

I det daglige tænker vi f.eks. bæredygtighed ind ved at skifte vandflasker i plast ud med drikkedunke, som kan benyttes igen og igen. Som ansat i Brdr. K. Hansen har alle medarbejdere på kontoret i Greve, derfor fået udleveret to drikkedunke – en glasflaske til kolde drikke og en metaltermoflaske til varme drikke – så simpelt kan det gøres.

BÆREDYGTIGHED

FN'S VERDENSMÅL

KLIMAAFTRYK

MINDRE CO2

DGNB-KONSULENT

LØBENDE UDSKIFTNING

På den store bane er bæredygtighed et væsentligt parameter. Vi er derfor i gang med en løbende udskiftning af maskiner og materiel, og vores målsætning er, at skifte til eldrevet værktøj, materiel og maskiner, hvor det er muligt. Det gavner både miljøet og vores medarbejdere.

Referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.