Kloakarbejde

Spildevandshåndtering og lokal afledning af regnvand (LAR) i forbindelse med klimaløsninger kræver, at der er styr på kloakker og kloakering. Uanset om I skal have lagt nye kloakker i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt, eller om I skal have renoveret de eksisterende kloakker og forsyningsledninger, sørger vores mange autoriserede kloakmestre for en ordentlig løsning. 

Erfarne kloakmestre

Kloakker er kritisk infrastruktur. Selvom kloakkerne er godt gemt under jorden, er vigtigheden af korrekt afledning af regn- og spildevand vigtigere end nogensinde før. 

Både på kontoret og i marken har vi autoriserede kloakmestre. Derfor har vi altid fagligt uddannede øjne på både planlægning og udførelse af kloakopgaver. Det sikrer, at jeres opgave bliver løst ordentligt første gang.

kompetencer
Vi løser alle typer kloakarbejde

Vi sætter brønde og lægger rør til nye kloakker i forbindelse med både små og store byggeprojekter, og vi renoverer eksisterende kloakker. I forbindelse med renovering sikrer vores mange autoriserede kloakmestre, at arbejdet udføres korrekt.

Kloakopgaverne løses både som selvstændige opgaver og som led i større entrepriser. 

KLOAKERING

DRÆN OG TRYKLEDNINGER

PUMPEBRØNDE OG TANKE

RENOVERING AF EKSISTERENDE KLOAKRØR

REGNVAND

SPILDEVAND

FASKINER

OMFANGSDRÆN

UDLØBSBYGVÆRKER

FORSIKRINGSSKADER

FORSIKRINGSSKADER

KLOAKERING FOR TANKSTATIONER

MYNDIGHEDSBEHANDLING OG KLOAKANMELDELSE

Håndtering af regnvand

Nedbørsmængderne ændrer sig, og både kommuner og private bygherrer er nødt til at sikre løsninger til afledning af regnvand for at undgå fremtidige oversvømmelser. 

Vores erfarne kloakfolk er specialiserede i LAR (Lokal Afledning af Regnvand), som er en del af fremtidens klimatilpasning. Vi etablerer blandt andet dræn, faskiner, regnvandsbassiner og spildevandshåndtering i det åbne land – alt sammen med til at holde grund, veje og kældre tørre.

Referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Fasanrækkerne

Fasanrækkerne

Projektet omfatter opførelse af 105 boliger samt p- kælder, som fordeler sig med 38 byhuse, og 67 lejligheder fordelt på 2 bygninger.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.