Kørsel

Kørsel med materialer og småmateriel. Vi løser særopgaver med kran, og har både materiel og uddannet mandskab til at transportere farligt gods.

Kørsel af materialer og materiel

At have styr på logistikken er en væsentlig forudsætning for at aflevere bygge- og anlægsprojekter til tiden. Derfor skal der være styr på kørsel af materialer og materiel.

Vi løser dagligt transportopgaver fra almindelig kørsel med materialer til særopgaver med kranvogn. 

kompetencer
Kørsel med alt fra grus til farligt gods

Vores chauffører holder byggepladsen i gang med levering af grus og byggematerialer på rette sted til den aftalte tid. 

Vi transporterer også mindre maskiner og småmateriel, uanset om I lejer det hos os eller skal have flyttet jeres eget. 

Både vores materiel og mandskab er ADR-godkendt til at køre med farligt gods.

TRANSPORT AF BYGGEMATERIALER OG GRUS

SALG OG LEVERING AF MATERIALER

TRANSPORT AF SMÅMATERIEL

TRANSPORT AF CONTAINERE MM.

TRANSPORT AF FARLIGT GODS

Kørsel for entreprenører

Kørsel og materieludlejning har i mange år været et naturligt ben af vores forretning, der supplerer vores egne entreprenørkompetencer inden for jord-, anlægs- og betonarbejde. 

Uanset om du hyrer os som underentreprenør til en større opgave eller blot ønsker kørsel af materialer og transport af småmateriel, nyder du godt af  vores projektledere på kontoret og vores chaufførers kendskab til arbejdsgangene og logistikken på en byggeplads.

Referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.