Sikkerhed, sundhed og trivsel

Brdr. K. Hansen vil mere end arbejdsmiljøloven. Vi mener, at det ikke er nok blot at overholde Arbejdstilsynets krav.

Vores mål er: ingen arbejdsulykker, lavt sygefravær og høj medarbejder trivsel.

Vi arbejder efter Vision Zero – med andre ord konstant på at forbedre sikkerhed, sundhed og trivsel.

Planer for sikkerhed, sundhed og trivsel

Hos os er sikkerhed, sundhed og trivsel mere end snak. 

1. Gennem planlagt og koordineret sikkerhedsarbejde i vores arbejdsmiljøorganisationer sikre vi, at sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsgange planlægges og koordineres, så disse kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der igennem sikrer vi, at vores medarbejdere har mulighed for at overholde Arbejdsmiljølovgivningen.

2. Alle vores medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning, der yder psykisk krisehjælp, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og mulighed for behandling på privathospital, hvis det bliver nødvendigt.

3. Investeret i nyt materiel, så en stor del af vores maskiner har partikelfiltre og benytter miljøvenlig hydraulikolie, der nedbrydes biologisk i naturen, hvis uheldet er ude, og der opstår spild.

4. Sikret, at alle medarbejdere har mulighed for at stoppe et arbejde og kalde sammen til dialog, hvis de ser noget, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.

Ring til os

Ønsker du et kvalificeret og gennemarbejdet tilbud på en anlægsopgave, eller vil du høre om mulighederne for en servicekontrakt på vedligeholdelse af kloak, vej, park eller belægning? Vi er ikke bange for at sige, at vi kan matche ethvert tilbud, hvor kvaliteten er i top, og der er taget højde for alle detaljer.