Oehlenschlægersgades skole

Renovering og nybygning med stort fokus på sikkerheden for børn og voksne.

Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helheds-renovering og udbygning, med stort fokus på sikkerheden for børn og voksne. Udvidelsen skete ved opførelse af en ny bygning i 5 etager.

Byggeriet foregik samtidigt med undervisningen, og det var derfor nødvendigt at afskærme dele af skolegården, for at sikre at ingen kom til skade på den trange byggeplads mellem fritidshjemmet Saxoly og den gamle gymnastiksal mod Saxogade.

Arbejdet udførtes i tæt samarbejde med søsterselskabet, Brdr. K. Han-sen, der stod for jord, kloak og ledningsdelen.

BYGHERRE

TRUST, Københavns Kommune

ENTREPRISESUM

DKK: 11.100.000,-
(Jod, kloak, indfatningsvægge og betonarbejder)

UDFØRELSE

Maj—december 2019.

OPGAVER

  • Fundamenter
  • In situ vægge
  • Sekantpæle
  • Betondæk og bundpladex