Kvalitetssikring - ikke kun fordi vi skal

Brdr. K. Hansen var i midten af 1980'erne blandt de første, der indførte eget system til kvalitetsstyring. Det har vi videreudviklet og i dag er KS afdelingen løftet op på koncernniveau for at sikre ensartethed, kontrol og kvalitet igennem alle led i vores projekter hos alle BKH Gruppens selskaber.

Hvert eneste projekt har retningslinjer for hvilken type kontrol og kvalitetsstyring, der skal følges. Retningslinjerne fremgår af projektets kvalitetsstyringsmappe, der indeholder kontrolplaner og beskriver krav til dokumentation, f.eks. koteopmåling, komprimeringskontrol, foto eller TV-optagelser. Brdr. K. Hansen har flere autoriserede kloakmestre i staben, og vi kontrolleres løbende af AMU Kontrolinstans.

 

Det består vores kvalitetsstyring af
Når vi har indgået en entrepriseaftale, foretager vi en granskning af projektet og planlægger kvalitetssikringen efter følgende plan:

1. Projektgranskning
Planlægning af arbejdsopgaver og valg af udførelsesmetode og kvalitet. Styring og sikring af arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, miljøforhold og bortskaffelse m.v.

2. Information
Medarbejdere informeres om både de aktuelle og særligt vanskelige arbejdsprocesser. Informationen omfatter også de krav, der er til kvalitet, sikkerhed og miljø.

3. Modtagekontrol
Når materialer ankommer til byggepladsen, kontrollerer vi, at det leverede er i rette mængde og kvalitet. Vi dokumenterer kontrollen med godkendte følgesedler og vores skemaer for modtagekontrol.

4. Proceskontrol
Under arbejdet kontrollerer vi det udførte arbejde, og vi dokumenterer kontrollen på tegninger og kontrolplaner. Vi kontrollerer også forhold, der har betydning for sikkerhed og miljø.

5. Slutkontrol
Når arbejdet eller en delopgave er afsluttet, foretager vi vores egen slutkontrol af arbejdet. Denne kontrol indgår i vores eget materiale til kvalitetssikring.

6. Dokumentation
Vi afleverer kopi af dokumentationen for vores kvalitetssikring til bygherren eller bygherrens rådgiver

I 50 ÅR HAR VI BALANCERET KAPACITET, STYRING OG ØKONOMI,
SÅ VI VOKSER ORGANISK OG FORSTÆRKER
GOD PROJEKTKULTUR OG EVNEN TIL SAMARBEJDE.