Erfarne medarbejdere er vores aktiv

Det største aktiv i Brdr. K. Hansen er vores ca. 100 medarbejdere. Adskillige har mange års erfaring inden for deres kompetenceområder. Det vidner antallet af jubilæer om:

65 medarbejdere har haft 10 års jubilæum
25 medarbejdere har haft 25 års jubilæum
5 medarbejdere har haft 40 års jubilæum

Vi er glade for at kompetente og erfarne medarbejdere bliver længe hos os. Vi bidrager med en velfungerende organisation, hvor de har mulighed for at udføre et ordentligt stykke arbejde og bliver inddraget i beslutninger. Et sted hvor der bliver sat pris på dem. Det er netop det, som i mere end 50 år har opbygget et godt navn og omdømme.

Et solidt fundament af ordentlighed
Brdr. K. Hansen har været med i opgangs- og nedgangstider. Vi er på trods af forandringerne omkring os fortsat en stabil og solid entreprenørvirksomhed. Det skyldes ikke mindst, at vores medarbejdere er tilpasningsdygtige, og kan håndtere både små og store forandringer i hverdagen. Ud over at passe vores arbejde og udføre det godt, udvikler vi hele tiden vores evne til at tilpasse os, se nye muligheder og bevare kunderne.

 For os er fortid, nutid og fremtid bygget på ordentlighed. Ordentlighed er det vi er, og det vi står for. Ordentlighed handler om at levere et godt stykke arbejde til kunden, at passe på hinanden og på virksomheden. Det handler om god projektkultur og evnen til at samarbejde. Det betyder, at vi sikrer, at vores medarbejdere har respekt for forberedelse og opfølgning, at de udviser rettidig omhu og er klar over vores rådgiveransvar og udførelsesansvar.

 

I 50 ÅR HAR VI BALANCERET KAPACITET, STYRING OG ØKONOMI,
SÅ VI VOKSER ORGANISK OG FORSTÆRKER
GOD PROJEKTKULTUR OG EVNEN TIL SAMARBEJDE.