Sund, sikker og miljøvenlig

Brdr. K. Hansen vil mere end arbejdsmiljøloven. Vi mener, at det ikke er nok blot at overholde Arbejdstilsynets krav. Vores mål er: ingen arbejdsulykker, ingen manuelle tunge løft og lavt sygefravær, få uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og minimalt brug af farlige stoffer. Vi arbejder med andre ord konstant på at være en sund, sikker og miljøvenlig virksomhed. Derfor har vi:

  1. Udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som skal sikre, at vores sikkerhedsforanstaltninger koordineres, og at vores arbejdsgange er forsvarlige. Planen skal også sørge for, at alle medarbejdere overholder arbejdsmilljølovgivningen.
  1. Sikret, at alle vores medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning, der yder psykisk krisehjælp, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og privat hospital, hvis det bliver nødvendigt.
  2. Investeret i nyt materiel, så en stor del af vores maskiner har partikelfiltre og benytter miljøvenlig hydraulikolie, der nedbrydes biologisk i naturen, hvis uheldet er ude, og der opstår spild.
  3. Sikret, at alle medarbejdere har mulighed for at stoppe et arbejde og kalde sammen til dialog, hvis de ser noget, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.

I 50 ÅR HAR VI BALANCERET KAPACITET, STYRING OG ØKONOMI,
SÅ VI VOKSER ORGANISK OG FORSTÆRKER
GOD PROJEKTKULTUR OG EVNEN TIL SAMARBEJDE.