Referencer

Vi lever af tilfredse kunder. Her kan du læse om nogle af de projekter, Brdr. K. Hansen har udført i de seneste år.

referencer

Ruten – nyt plejehjem i Tingbjerg

DGNB-Guld, certificeret plejehjemsbyggeri. Boligerne udføres som penhhouse lejligheder med loft til kip.

Projektet indeholder også 650 kvm erhverv samt et overdækket parkeringsareal.

Vestre Fængsel

Opførsel af særligt sikret retsbygning med underjordiske tunneler.

Engvej 155 - 169

Engvej 155 – 169

Renovering af 23.200 m2 beboelses- og erhvervsareal på Engvej. Brdr. K. Hansen stod for entreprisens samlede Kloakarbejde, betonarbejder i forbindelse med fundamenter til guldbarren og etablering af cykelrampe.

Fasanrækkerne

Fasanrækkerne

Projektet omfatter opførelse af 105 boliger samt p- kælder, som fordeler sig med 38 byhuse, og 67 lejligheder fordelt på 2 bygninger.

Ringertoften skole

Ringertoften Skole

Tilbygning på 1.100 m2 med 60 m2 tilhørende kælder til den integrerede institution Ringertoften i Københavns Kommune. Brdr. K. Hansen stod for udgravning, kloak og In-situ støbning og belægning på 2.520 m2 på institutionens legeplads.

Varmeakkumulatortank

Vestforbrænding – varmeakkumulatortank

I forbindelse med etablering af en ny varmeakkumulatortank til Vestforbrænding i Glostrup, stod  Brdr. K. Hansen for fundamentet.

Tanken er en tryktank med en indvendig diameter på 8 m og en indvendig højde på 35 m.

Cyklotronbunker

Cyklotronbunker – DTU

Etablering af Cyklotronbunker for DTU Sundhedsteknologi. Entreprisen omfattede etablering af betonråhus og tilhørende jord, kloak og belægningsarbejder.

Stier i Faxe Kommune 3

Stier i Faxe Kommune

Anlæg af cykelsti på Præstøvejs østside samt sti mellem Rolloskolen og  skole- fritidsordningen på Gl. Strandvej i Faxe kommune.

Studieboliger i Ballerup

Opførelse af 299 Svanemærkede og DGNB Guld-certificerede studieboliger, som sikrer en høj standard for indeklimaet og et sundt arbejdsmiljø.

Brorenovering Haslev 3

Brorenovering – Vester Ringvej i Haslev

Renoveringsopgaven i Haslev bestod af udskiftning af profileringslagene på oversiderne af broerne, fugt isolering, anlægning af dræn samt tilfyldning og udlægning af asfalt.

Karise Stitunnel

Karise Stitunnel

For at forbedre adgangen til såvel skole såvel som idrætsfaciliteterne ved hallen og skolen, blev der etableret en stitunnel under jernbanen.

Strandby Høje vandret

Strandby Høje

I Hundige Øst opførtes 289 lejeboliger i størrelsen fra 2 -5 værelser, alle med egen altan eller terrasse.

Skolen i Sydhavnen

Skolen i Sydhavnen

Et TRUST samarbejde med udvidelse af den eksisterende skole i Sydhavnen, samt etablering af en ny daginstitution. 

A.C. Meyers Vænget

Byggeri på A. C. Meyers Vænge i København, hvor der er etableret såvel beboelse som erhverv, ligger på en grund, hvor der tidligere havde været en gammel dok.

Oehlenschlægersgades skole

Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helheds-renovering og udbygning, med stort fokus på sikkerheden for børn og voksne.

Bastionen

Bastionen Spændende byggeri, der i høj grad er tilpasset de nære omgivelser  – en grøn oase, i hjertet af Ørestaden. Arkitekttegnede lejeboliger med hængende haver

Sandkasse med orange fly

Flyvestation Værløse – Filmhusene

Opførelse af et nyt boligområde med 39 rækkehuse med tre åbne gårdspladser, et fællesområde formet som et bakkelandskab, søer, grøfter, legepladser og veje.

Tornskadesletten

Projektets formål var at gøre Glumsø Sø egnet som badesø. For at det kunne lykkes, var det nødvendigt , at reducere overløb og tilledning af næringsstoffer fra byens kloaksystem til søen.

Teglholmen

Teglholmen er en del af de attraktive vandkvarterer i Københavns Havn. Her udførte vi in situ-betonarbejdet på opførelsen af to boligkarreer, L og M for V8 Construction. Arbejdet omhandler al betonarbejde til stueplan, herunder in situ støbning af vægge ved vandtrappe, fundamenter og selvbærende terrændæk.

Ørestad Syd – Cobrahave

Med Kalvebod Fælleds nærmest uendelige natur i ryggen, deltog vi i opførelsen af endnu et lejlighedsbyggeri for V8 Construction. Cobrahave består af 217 lejeboliger fordelt på i alt 21.000 kvadratmeter etageareal. Med hensyntagen til grundens markante hældning støbtes fundamenter, dæk og vægge samt kælderområde til bilparkering, cykelparkering og depotrum.

Køge Kyst

Boligkarréen Skibet blev opført på den oprindelige kystlinje på sandbunden
ud for Køge Kyst. Arbejdet med at støbe fundamentet bliver midlertidigt stoppet på grund af fundet afresterne af et sjældent velbevaret klinkbygget skib fra 1500-tallet.

Børnehuset Else

Nybygning af daginstitution i Ørestaden. Et børnehus med en tydelig kunst- og musikprofil, som er med til at udvikle viden om kunst og musik i børnehøjde. Byggeriet omfattede 1.840 m2 etageareal og er funderet på borede betonpæle med selvbærende fundamentbjælker og terrændæk. Terrændæk blev udført som et slapt armeret pladsstøbt betondæk, der virker selvbærende.

Christianshavns Skole

I centrum af det historiske Christianshavn udførte vi jord- og kloakentreprisen samt in situ betonarbejdet på helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Christianshavns Skole for hovedentreprenøren Elindco Byggefirma.

Byggemodning Strøby Egede

Byggemodning af 70 byggegrunde og 35 klyngehuse i Strøby Egede, som ligger i gåafstand til Køge Strand. Området byder på en fantastisk natur med frodige enge og det spændende område omkring Vallø Slot. I forbindelse med projektet etablerer vi to oversvømmelsesområder, som kommer i brug ved meget kraftige regnskyl.

Bjerglandsbyen

144 boliger står i dag på Brønshøjs højeste punkt, hvor byens vandtårn før lå. For RHB Development og RHB Entreprise har Brdr. K. Hansen og det daværende Pahn Beton udført arbejder, der ligger til grund for, at de 31 rækkehuse og 83 lejligheder med tilhørende p-kælder kunne blive opført.

Kloakseparering i Faxe Ladeplads​

Forbedret vandkvalitet ved badestrandene i Faxe Ladeplads var målet med kloaksepareringen og klimatilpasningen af byens kloaksystem. Disse arbejder har Brdr. K. Hansen udført for Faxe Forsyning.