Regnvandsbassiner

Et regnvandsbassin sikrer, at jeres kloaksystem ikke bliver overbelastet ved skybrud og store regnskyl. Samtidig undgår I, at spildevand og regnvand blandes sammen. Ud over det praktiske formål med afledning af regnvand kan et regnvandsbassin også fungere som en kunstig sø, der tiltrækker planter og nyt dyreliv.

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner er kunstigt anlagte steder til opbevaring af store mængder regnvand. Uden for byerne kan det være som kunstigt anlagte søer, og i byområderne etablerer vi flere og flere kreative løsninger med regnvandsbassiner både over og under jorden.

At opbevare og aflede så store mængder regnvand kræver, at der er styr på indløb, afløb og overløb. Vi hjælper jer både med at designe den rigtige løsning, indhente tilladelser og anlægge regnvandsbassinet sikkert og korrekt.

kompetencer
Regnvandsbassiner til småregn og skybrud

Et regnvandsbassin kan opsamle vand fra store regnskyl og rense overfladevandet, så det ledes sikkert ned i grundvandet. I takt med at vi oplever flere skybrud, dimensionerer og anlægger vi regnvandsbassiner, så der også er taget højde for, hvor et eventuelt overløb af regnvand løber hen.

REGNVANDSBASSIN

OVERLØBSBASSIN

KUNSTIG SØ

SKYBRUD

VANDSPEJL

VANDOPSAMLING

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

Regnvandbassiner for kommuner og boligselskaber

Med vores ekspertise inden for jord,- kloak-, belægnings- og gartnerarbejde kan vi anlægge regnvandsbassiner, der glider smukt og naturligt ind i omgivelserne. På den måde kan et regnvandsbassin blive til et tiltrækkende rekreativt område. 

Vi anlægger både regnvandsbassiner for boligforeninger og kommuner.

Referencer

Sandkasse med orange fly

Flyvestation Værløse – Filmhusene

Opførelse af et nyt boligområde med 39 rækkehuse med tre åbne gårdspladser, et fællesområde formet som et bakkelandskab, søer, grøfter, legepladser og veje.

Tornskadesletten

Projektets formål var at gøre Glumsø Sø egnet som badesø. For at det kunne lykkes, var det nødvendigt , at reducere overløb og tilledning af næringsstoffer fra byens kloaksystem til søen.

Teglholmen

Teglholmen er en del af de attraktive vandkvarterer i Københavns Havn. Her udførte vi in situ-betonarbejdet på opførelsen af to boligkarreer, L og M for V8 Construction. Arbejdet omhandler al betonarbejde til stueplan, herunder in situ støbning af vægge ved vandtrappe, fundamenter og selvbærende terrændæk.

Byggemodning Strøby Egede

Byggemodning af 70 byggegrunde og 35 klyngehuse i Strøby Egede, som ligger i gåafstand til Køge Strand. Området byder på en fantastisk natur med frodige enge og det spændende område omkring Vallø Slot. I forbindelse med projektet etablerer vi to oversvømmelsesområder, som kommer i brug ved meget kraftige regnskyl.

Få et godt tilbud

Ring til os på +45 5650 6500
Skriv til os på bkh@bkh.dk.
Eller udfyld formularen på kontaktsiden.