Strøby Egede - kloak separering

Etablering af nye regnvands- og spildevandsledninger samt stikledninger til matrikler.

BYGHERRE

Stevns Spildevand A/S

ENTREPRISESUM

DKK: 20.000.000

UDFØRELSE

Oktober 2022 –

OPGAVER

  • Jord
  • Afvanding
  • Belægning