Tornskadesletten

Projektets formål var at gøre Glumsø Sø egnet som badesø. For at det kunne lykkes, var det  nødvendigt , at reducere overløb og tilledning af næringsstoffer fra byens kloaksystem til søen.

 

Ved at afskære de nye ledningsanlæg fra de daværende overløbsværker, bygge et stort sparebassin og overløbsbygværk med afløb til den eksisterende ledning langs søen til Telemarksgrøften, sikrede vi, at  overløbsvandet ikke kunne kom i søen.

 

BYGHERRE

NK Forsyning

ENTREPRISESUM

DKK: 8.765.000

UDFØRELSE

2016-2017

OPGAVER

  • Sparebassiner
  • Overløbsværker
  • Overløbsbygværker