Mange mestre giver gode kloaker

Brdr. K. Hansen har flere autoriserede kloakmestre blandt vores medarbejdere i marken og på kontoret. Derfor har vi altid et fagligt og uddannet øje på kloakopgaver, hvad enten det er i tilbudsafdelingen, hos projektledere eller når vi graver og etablerer brønde og rør. Jo før en fejl opdages, des bedre og billigere. Det giver den bedste løsning, at vi kvalitetssikrer projektet fra begyndelsen, således at mulige fejl bliver opdaget så hurtigt som muligt. Vi følger hele tiden op på arbejdet med kontrolplaner og vores eget system til kvalitetsstyring, som løbende bliver kontrolleret af AMU Kontrolinstans.

Få et tilbud på din opgave

 

Kompetencer

 • Kloakering
 • Dræn og trykledninger
 • Pumpebrønde og tanke
 • Renovering af eksisterende kloakrør
 • Regn og spildevand (bl.a. hovedledninger, stikledninger, 
  tilslutninger til brønde)
 • Spildevandshåndtering i det åbne land
 • Omfangsdræn og fugtisolering
 • Etablering af faskiner
 • Udløbsbygværker
 • Kloakering for tankstationer
 • Forsikringsskader
 • TV-inspektion
 • Alle aspekter af myndighedsbehandling, kloakanmeldelse m.m.

I 50 ÅR HAR VI BALANCERET KAPACITET, STYRING OG ØKONOMI,
SÅ VI VOKSER ORGANISK OG FORSTÆRKER
GOD PROJEKTKULTUR OG EVNEN TIL SAMARBEJDE.