Vilkår og betingelser

Hos Brdr. K. Hansen prioriterer vi datasikkerhed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde, ansøger eller leverandør hos Brdr. K. Hansen, eller når du besøger vores hjemmeside.

Er du medarbejder i virksomheden, beskrives vores håndtering af dine personoplysninger i dokumentet ”Datapolitik for medarbejdere”, der ligger på vores intranet.

1. Baggrund og dataansvarlig

Brdr. K. Hansen driver entreprenørvirksomhed fra følgende lokaliteter; Agenavej 13, 2670 Greve, Rødvigvej 54, 4673 Rødvig og Odinsvej 7, 4640 Faxe.

Dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

Brdr. K. Hansen A/S, CVR: 33 77 98 87

Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er HR Chef Mette Havkrog, som kan kontaktes på mhg@bkh.dk eller 5141 3019.

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du er:

  • kunde er at kunne levere et kontraktligt baseret arbejde, koordinere arbejdet med dig og sende en faktura.
  • ansøger er at kunne håndtere og vurdere din ansøgnings relevans i forhold til vores aktuelle behov.
  • leverandør er at kunne modtage et kontraktligt baseret arbejde, koordinere arbejdet med dig og betale din regning.
  • besøgende på vores hjemmeside er at måle vores trafik, huske dine præferencer og sikre den bedst mulige brugeroplevelse.

3. Personoplysninger/personlige oplysninger

3.1. Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

3.2. Almindelige oplysninger og CPR

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. De oplysninger vi indsamler, er i kategorien almindelige personoplysninger.

3.2.1. Vi indsamler almindelige oplysninger om dig som kunde og leverandør for at kunne opfylde bogføringsloven og sende dig en faktura eller betale en regning. Oplysningerne kommer fra dig selv.

3.2.2. Vi indsamler almindelige oplysninger om dig som ansøger for at kunne foretage en korrekt rekruttering. Oplysningerne kommer fra dig selv.

3.2.3. Vi indsamler ikke CPR-nr. fra dig, medmindre du skal ansættes. Derfor ønsker vi heller ikke at modtage CPR-nr. fra dig i forbindelse med din ansøgning.

3.3. Cookies

3.3.1. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3.3.2. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (antallet kan variere), men de kan fornyes efter hvert besøg.

3.3.3. Se vejledning for sletning af cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering 

3.3.4. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem, Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

3.3.5. Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden på hjemmesiden. Desuden indsamles oplysninger om browserversion, skærmopløsning, geografi m.m. på vores brugere for at tilpasse og optimere hjemmesiden og dens indhold herefter.

3.3.6 Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.4. Databegrænsning

3.4.1 Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger, vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.4.2. Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste Formål.

3.4.3. For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger har vi vedtaget interne regler for sletning af data og fastlagt procedurer, der gør, at du til enhver tid kan få indsigt i og rette persondata, der ikke er korrekte.

4. Hvem deler vi oplysningerne med

4.1. I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores leverandører, fx it-leverandører, advokater og revisorer. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Brdr. K. Hansens vegne og efter Brdr. K. Hansens instruks.

4.2. Brdr. K. Hansen overfører ikke dine personoplysninger til tredjepart.

5. Sletning af dine data

5.1 Hvis du er vores kunde, opbevarer og behandler vi dine oplysninger, så længe vi udfører et arbejde hos dig. Herefter opbevarer vi dine oplysninger i vores arkiv i op til 10 år jf. bogføringsloven og AB 18 vedrørende garantiforpligtelser.

5.2 Hvis du er ansøger, opbevarer og behandler vi dine persondata op til 6 måneder efter en umiddelbart afsluttet rekrutteringsproces. Uopfordrede ansøgninger opbevarer vi i 6 måneder efter modtagelse.

5.3. Hvis du er leverandør, opbevarer og behandler vi dine oplysninger, så længe samarbejdet foregår. Herefter opbevarer vi dine oplysninger i vores arkiv i op til 10 år jf. bogføringsloven og AB 18 vedrørende garantiforpligtelser.

5.4. For at sikre, at vi ikke gemmer oplysninger længere end nødvendigt, har vi fastlagte procedurer, der sikrer, at dine data slettes, når de ikke længere tjener formålet.

5.5. Oplysninger, der tjener et lovmæssigt formål, såsom dokumentation i forbindelse med garantiforpligtelse på arbejder, bliver opbevaret i lukket arkiv i op til 10 år.

5.6. Der kan være særlige situationer, der gør, at vi gemmer dine oplysninger i længere tid, end vi har angivet i vores procedure for sletning af data.

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1. Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger, således at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

6.2. Det er vores vurdering, at risikoen for, at fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder kan forringes ved et databrud, er meget lav. Alligevel ønsker vi at sikre persondata bedst muligt.

6.3. Vi har udarbejdet en it-sikkerhedspolitik, der er tilgængelig for alle medarbejdere på vores intranet. Personoplysninger opbevares i lukkede systemer med begrænset adgang i form af personlig adgangskode. Fysiske mapper opbevares aflåst. Planlægges en ændring i vores it, foretages en konsekvensanalyse, der skal sikre persondata i forbindelse med ændringerne.

6.4. I forhold til organisatoriske foranstaltninger udnævnes en dataansvarlig for alle afdelinger, og disse uddannes og trænes i håndtering af persondata. Desuden er relevante medarbejdere trænet i at forholde sig til formålet med håndtering af persondata, så enhver håndtering af persondata har et på forhånd veldefineret formål.

6.5. Vi udfører en årlig intern audit på vores GDPR, der skal sikre, at organisationen overholder reglerne.

6.6. Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrug, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

6.7. Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine oplysninger.

7. Dine rettigheder

7.1. Du har ret til til enhver tid at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig, samt modtage en kopi af dem.

7.2. Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

7.3. Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Brdr. K. Hansens behandling af dine personoplysninger. En indsigelse vil betyde, at Brdr. K. Hansen som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Brdr. K. Hansen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.4. Du kan til enhver tid få slettet dine personoplysninger jf. dog pkt. 5 og pkt. 7.3.

7.5. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

7.6. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til GDPR-teamet på mail bkh@bkh.dk. Anfør i emnefeltet ”GDPR”. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 3319 3200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.